דף הבית >> שאלות ותשובות >> האם חובה לפנות לשמאי על מנת שיעריך את הנזק ?
האם חובה לפנות לשמאי על מנת שיעריך את הנזק ? 

רק במקרים נדירים, בהם הנזק שנגרם לכלי הרכב שבבעלותך, הנו נמוך מאוד או נקודתי מאוד ( לדוגמא : נזק עד 1,000 ש"ח או נזק למראת הרכב בלבד) ניתן להסתפק בצילום של הנזק אשר יערך על ידך אשר יכלול את תאריך הצילום וכן המצאת הצעת מחיר/חשבונית מס/קבלה, עבור התיקון ו/או החלפת החלק הניזוק. כאן הניזוק בוודאי מקיים את עיקרון הקטנת הנזק המוטל עליו על פי דיני הנזיקין.

מלבד מקרים שצוינו לעיל, חובה לפנות לשמאי רכב אשר יעריך את הנזק שנגרם לכלי הרכב שבבעלותך הכולל עלות עבודות התיקון עלות החלפים שנזוקו וכן ירידת ערך שנגרמה עקב אותה תאונת דרכים.

יש לעשות כן סמוך מאוד לאחר קרות התאונה אחרת יכולה להווצר סיטואציה שבית המשפט יפסוק שהנזק שנתבע על ידך אינו קשור לתאונה.

גם אם החלטת שלא להזמין שמאי מיד לאחר התאונה לבדוק את כלי הרכב שבבעלותך מסיבות כלכליות וכיו"ב חשוב מאוד לצלם את הנזק שנגרם ולשמור אותו על מנת שהשמאי ישווה בין הנזק שאותו הוא בוחן לדוגמא  6 חודשים לאחר התאונה לנזק שצולם מיד לאחר התאונה.  כל זאת על מנת להפריד בין הנזק הנ"ל לנזק נוסף שנגרם לאחר קרות תאונת הדרכים הראשונה.

חושב לדעת - לבית המשפט אין הכלים המקצועים להעריך את מהות וגובה הנזק לשם כך קיים שמאי רכב.
 
 
כתובתנו: רחוב הירקון 29 (קומה 2), בני ברק  מיקוד: 5120417
טל: 03-5404507         
נייד: 0544-497575 
פקס: 03-5404741       
פקס לדוא"ל: 03-7601188
ווטסאפ משרדי: 054-9547272
דוא"ל: eran@alber-law.co.il
אתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי, הניתן על ידי עורכי דין מוסמכים.