דף הבית >> דף הבית >> טיפים >> תיעוד התאונה

תיעוד התאונה

תיעוד התאונה הנו חלק חשוב מאוד לכל צד המעורב בתאונה בין אם הוא אשם או לא אשם בתאונה או במידה וקיימת שאלה של רשלנות תורמת.
תיעוד התאונה יכול להעשות במס' דרכים. לא משנה באיזו דרך זה נעשה, בסופו של דבר, אלו הראיות שהולכות איתכם לכל אורך הדרך עד לרגע בו ניתן פס"ד בענין תאונת הדרכים בה הייתם מעורבים.

יש להבדיל בין תיעוד תאונה המוביל להליך תעבורתי ולבין תיעוד התאונה המוביל להליך הנזיקי. לעיתים תאונת הדרכים מובילה לשני הליכים. כפי שציינו קודם לכן ישנה השפעה רבה של ההליך התעבורתי על ההליך הנזיקי.

במידה וקיים חשש ולדעתנו אף אם אין חשש כי תאונת הדרכים תוביל להליך תעבורתי, יש מקום להוועץ עם אדם בעל ניסיון במצבים דומים או בעו"ד שיש לו נסיון בתחום דיני התעבורה יחד עם דיני הנזיקין.

לאותה עדות שנמסרת במשטרת ישראל אף אם מדובר בעדות שכלולה במסגרת פניה לקבלת תגמולי נזקי גוף יש השלכה בשאלת האחריות לתאונת הדרכים בה הייתם מעורבים במידה ויש סיכוי כי בעתיד תבחן שאלת הנזק הרכושי שנגרם לכם או לרכבכם עקב אותה תאונת דרכים.


מסירת הודעה למשטרת ישראל ולחברת הביטוח:

יש למסור את את גרסתכם לתאונה בסמוך ומיד לאחר התרחשות תאונת הדרכים. על גרסה זו להיות רלבנטית ומפורטת. במידה ומסרתם גרסה למשטרת ישראל והן לחברת הביטוח שלכם, קיימת חשיבות רבה לעקביות הגרסאות. הבדלי גרסאות וסתירות בגרסאות עלולות להביא לתוצאה הפוכה מזו שציפיתם לה בבית המשפט.

גם אם אתם חושבים שאינכם אשמים או נראה לכם שהצד השני לא ינקוט פעולה עקב תאונת הדרכים, עדיין חשוב לעדכן את משטרת ישראל או חברת הביטוח שלכם על אופן התרחשות תאונת הדרכים. מסירת ההודעה וסמיכותה תמיד מועילה ומוסיפה למשקל עדותכם הנשמעת לעיתים לאחר מס' שנים. כמו כן פותרת את בעיית הזכרון ו/או הבטחון העצמי בקשר למהות ונכונות גרסתכם לתאונת הדרכים.

מעבר למסירת ההודעה כאמור לעיל קיימת חשיבות לתיעוד נוסף של תאונת הדרכים. כיום בעידן הסלולרי כאשר קיימת מצלמה בכל מכשיר סלולרי, מומלץ לצלם את מצב הרכבים, הכביש, הנתיבים וכיו"ב מיד לאחר התאונה ולפני הזזתם של הרכבים. כל זאת במידת האפשר וככל שפעולתכם איננה מפריעה או גורמת להפרעת יתר שנגרמה עקב התרחשותה של תאונת הדרכים. ישנם מצבים שאסור על פי חוק ו/או דין להזיז את הרכבים עד להגשת משטרת ישראל ו/או בוחן התנועה מטעם משטרת ישראל אשר האחרון עצמו מתעד עבורכם את אופן התרחשותה של תאונת הדרכים ומגיע למסקנות שעל בסיסם יחד עם ראיות נוספות מחליטה משטרת ישראל לפעול בהליך התעבורתי כנגד מי או כנגד שני הנהגים, הכל לפי העניין. לא יזיק לערוך תרשים התאונה או שחזור פרטי ועצמאי של נסיבות תאונת הדרכים.

קיימת חשיבות רבה לרישום פרטי עדים אשר ראו את אופן התרחשות תאונת הדרכים ושיכולים לחזק או לתמוך בגרסתכם (ראו פרוט בפרק - עדים). אם יש צורך חובה להודיע למשטרת ישראל אשר תחקור או אמורה לחקור ולגבות עדות מאותם עדים או להודיע על קיומם לחברת הביטוח שלכם אשר האחרונה אמורה להפעיל במידת הצורך חוקרים מטעמם על מנת לקבל את מסכת העובדות המלאה. המצאותם של עדים או אי הבאתם מטה את הסיכויים לטובת או נגד אותו נהג ולעיתים זו מכריעה בנסיבות מסוימות של תאונת דרכים (כגון :תאונת דרכים בצומת מרומזרת - כל צד טוען כי האחר עבר באדום).


תיעוד התאונה על ידי משטרת ישראל:

למשטרת ישראל מספר אמצעים לתעד אופן התרחשותה של תאונת דרכים. ישנה אפשרות לתיעוד באמצעים אוטומטיים. לדוגמא : תאונת בצומת מרומזרת – מי עבר באור אדום ? במידה ובאותה צומת קיימת מצלמה המצלמת רכבים עת שאלה חוצים הצומת באור אדום ניתן להשתמש בראיה זו בהליך הנזיקי - אזרחי כפי שנעשה שימוש בראיה זו בהליך התעבורתי.

קיימת אפשרות תיעוד יזומה על ידי המעורבים והיא הבאתו של בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל אשר בוחן ומנתח את אופן התרחשותה של תאונת הדרכים. הגעת בוחן תנועה נעשית עם הזמנת משטרת ישראל למקום התאונה ודיווח כי קיימים נפגעים עקב אותה תאונה. תיעוד התאונה נעשה באמצעות בדיקת סימני בלימה של הרכבים, מוקדי הנזק, מיקום הנזק, עדויות המעורבים והעדים לתאונה, תכנית הרמזורים, הרכבים עצמם וכיו"ב. המסקנות אליהם מגיע בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל מהווים חלק נכבד מהבסיס על פיו מחליטה משטרת ישראל/הפרקליטות אם להגיש כתב אישום כנגד המעורבים או קביעה כי אין מקום להליך שכזה או קביעה כי אין עניין לציבור (פירוט בעניין זה ראה בפרק הרלבנטי).


תיעוד על ידי בוחן תנועה מטעם אחד או שני המעורבים:  

אף במידה ועקב תאונת הדרכים לא הוצא דו"ח מטעם בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל, עדיין קיימת אפשרות להנפיק דו"ח/חוות זעת על ידי בוחן תנועה פרטי. בוחן תנועה פרטי הנו בוחן תנועה שמטבע הדברים ולרוב היה בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל. על סמך רוב המידע שהיה מונח או אם היה מונח בפני אותו בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל, לרבות שחזור שנעשה יחד עם המעורבים,עורך דו"ח/חוות דעת לגבי נסיבות התאונה. יש לשים לב כי קיים הבדל במשקל חוות הדעת כשבוחן התנועה נכח בזירת התאונה מיד לאחר התרחשותה לבין חוות דעת שנערכה לא בסמוך אלא זמן רב לאחר התרחשות תאונת הדרכים.

יש לייחס לתיעוד תאונת הדרכים חשיבות גבוהה, האמצעים ידועים אך הרשימה לא סגורה, כל מה שיועיל תמיד יכול להכריע בסופו של דבר אף אם בהתחלה לא תארתם שיש לכך חשיבות או משקל רבים.


 
 
כתובתנו: רחוב הירקון 29 (קומה 2), בני ברק  מיקוד: 5120417
טל: 03-5404507         
נייד: 0544-497575 
פקס: 03-5404741       
פקס לדוא"ל: 03-7601188
ווטסאפ משרדי: 054-9547272
דוא"ל: eran@alber-law.co.il
אתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי, הניתן על ידי עורכי דין מוסמכים.