דף הבית >> שאלות ותשובות >> התנהגות המעורב לסיטואציה אליה נקלע עקב תאונת דרכים האם מקימה כלפיו עילה רשלנות ?
האם התנהגות המעורב בתאונת דרכים אליה נקלע מקימה תמיד כלפיו עילת רשלנות ? 
התובע לאחר בחינת האלטרנטיבות שעמדו בפניו, בחר ,הגם שמדובר בשעת הדחק, באלטרנטיבה הסבירה ביותר [ראה:  ת"ד (חד') 1937/02 מדינת ישראל נ' דוידוב, לא פורסם [פורסם בנבו] (מיום 25.1.05) ות"ד (חד') 1166/08 מדינת ישראל נ' נגאר, לא פורסם [פורסם בנבו] (מיום 16.5.11)] שכן פעולת התובע באותו רגע של מצוקה היא כמעט אינסטינקטיבית [ראו ע"פ(ב"ש) 109/78 רווח נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פ"מ תשל"ט(2)349] וכדברי כב' השופט זוסמן בע"פ 297/60 בו עזר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טו 1046, 1050:
 
"גם בבילום הרגיל, להבדיל מ'בילום החירום' לא יכולתי לגלות כל רשלנות. בראותו את הבחורה, האט המערער קמעה ואף סטה שמאלה כדי למנוע את התאונה. הדבר קרה כהרף עין; נהג אחר אולי היה פונה ימינה, ונהג שלישי היה בולם כליל ולא היה סוטה. קל להיות נביא אחר מעשה. עכשיו אנו יודעים, כי תמרונו של המערער- הסטייה שמאלה – שחייבה אותו לבלום כליל – לא הצליחה. אך אילו בלם 'בילום חירום', והבחורה הייתה נפגעת היו מאשימים אותו בכך, שלא התרחק ממנה על- ידי סטייה שמאלה, ללא בילום. יש וסכנה פתאומית מחייבת דווקא הגברת מהירות כדי 'לברוח מן ההתנגשות', ולא האטה. לכל היותר, נתפס המערער אולי לשיקול דעת מוטעה, אך אחרים היו עלולים לטעות כמוהו, ורשלנות לא הייתה בכך."
 
כתובתנו: רחוב הירקון 29 (קומה 2), בני ברק  מיקוד: 5120417
טל: 03-5404507         
נייד: 0544-497575 
פקס: 03-5404741       
פקס לדוא"ל: 03-7601188
ווטסאפ משרדי: 054-9547272
דוא"ל: eran@alber-law.co.il
אתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי, הניתן על ידי עורכי דין מוסמכים.